Give Away!

Kết quả hình ảnh cho give away

Các bạn có thể cập nhật thông tin Give Away [GA]

của trang web tại đây nhé!

 

Hiện tại mình đang chuẩn bị tổ chức các đợt GA sau:

Ngoài ra, mình cũng đang trong quá trình xây dựng hệ thống Faucet free:

[Click vào từng loại coin để biết thêm chi tiết]

(Bạn cần có tài khoản Faucethub.io vì tiền từ faucet sẽ chuyển về Faucethub.io của bạn)

Bitcoin (Kết quả hình ảnh cho bitcoin icon): Thông tin | Faucet

Dogecoin (Kết quả hình ảnh cho doge coin icon): Thông tin | Faucet

Ethereum (Kết quả hình ảnh cho ethereum icon): Thông tin | Faucet

Raiblocks (Kết quả hình ảnh cho raiblocks icon): Thông tin | Faucet

URCoin (): Thông tin | Cách nhận

Minexcoin: Thông tin | Cách nhận

Bitradio (Kết quả hình ảnh cho bitradio logo): Thông tin | Cách nhận